การประชุมผู้ประสานงาน OU5 ครั้งที่ 1/2564

นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร หัวหน้างานพัฒนาความเป็นสากล สถานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงาน OU5 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ ซึ่ง UPOU เป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้ประสานงานของแต่ละสถาบัน OU5 เข้าร่วมด้วยรวม 5 คน ได้แก่…

Continue Readingการประชุมผู้ประสานงาน OU5 ครั้งที่ 1/2564

ทุนรัฐบาลรัสเซีย

สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนรัฐบาลรัสเซียเพื่อไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารัสเซียประจำปีการศึกษา 2564-2565 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://education-in-russia.com ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2564 หากมีข้อสงสัยด้านการรับสมัคร สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้ที่อีเมล rus.thai@mail.ru และหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านเทคนิคของระบบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่อีเมล support@education-in-russia.com

Continue Readingทุนรัฐบาลรัสเซีย

การเสนอโครงการด้านต่างประเทศเพื่อขอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • Post category:DIA

สถานวิเทศสัมพันธ์เปิดให้สาขาวิชา สทว. และ สทศ. เสนอโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ผลผลิตการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล รหัส ก 2.1.4 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2564 งบประมาณเงินรายได้ ผลผลิตการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล รหัส ก 2.1.4 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในโครงการประเภทต่าง…

Continue Readingการเสนอโครงการด้านต่างประเทศเพื่อขอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

End of content

No more pages to load